Όροι Χρήσης

Η υπηρεσία Dikigoriko.gr είναι μια υπηρεσία αναζήτησης, διαχείρισης και ταξινόμησης εγγράφων.
Αυτοί οι όροι χρήσης ("Όροι") καλύπτουν την χρήση και την πρόσβασή σας στην υπηρεσία Dikigoriko.gr, στο λογισμικό πελάτη, στους τυχόν παρεχόμενους εξυπηρετητές και στις ιστοσελίδες μας ("Υπηρεσία" ή "Dikigoriko.gr").
Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.
Πρέπει να ακολουθείτε οποιεσδήποτε πολιτικές σας διατίθενται στα πλαίσια της Υπηρεσίας. Μην κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, μην παρεμβείτε στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο σε σχέση με τη διεπαφή και τις οδηγίες που παρέχουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νόμων και κανονισμών οι οποίοι αφορούν στον έλεγχο της εξαγωγής και της επανεξαγωγής. Μπορεί να αναστείλουμε ή να σταματήσουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας, εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις πολιτικές μας ή εάν ερευνούμε ύποπτη δραστηριότητα κακής χρήσης.
Η σχέση σας με την Υπηρεσία διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων.
Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).
Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.
Θα χρειαστείτε έναν Λογαριασμό στο Dikigoriko.gr για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας Λογαριασμό ή ο Λογαριασμός σας μπορεί να σας εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή, όπως ο εργοδότης σας ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα ή απευθέιας από το Dikigoriko.gr. Εάν χρησιμοποιείτε Λογαριασμό που σας έχει εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί ή πρόσθετοι όροι και ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας ή απενεργοποίησής του.
Για να προστατεύσετε το Λογαριασμό σας στο Dikigoriko.gr, τηρείτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Λογαριασμό σας στο Dikigoriko.gr ή μέσω αυτού. Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας στο Dikigoriko.gr σε εφαρμογές τρίτων.
Ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας μας σας δίνουν τη δυνατότητα να ανεβάσετε, να υποβάλετε, να αποθηκεύσετε, να στείλετε και να λάβετε περιεχόμενο. Διατηρείτε την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εν συντομία, ό,τι σας ανήκει παραμένει δικό σας.
Όταν ανεβάζετε, υποβάλετε, αποθηκεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε περιεχόμενο στην Υπηρεσία μας, δίνετε στο Dikigoriko.gr (και σε εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται) μια παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων (όπως αυτά που προκύπτουν από μετατροπές, μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές που πραγματοποιούμε, προκειμένου το περιεχόμενό σας να λειτουργεί καλύτερα με την Υπηρεσία μας) και διανομής του εν λόγω περιεχομένου. Τα δικαιώματα που εκχωρείτε στη συγκεκριμένη άδεια παραχωρούνται για το συγκεκριμένο σκοπό της λειτουργίας και της βελτίωσης της Υπηρεσίας μας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας εκχωρήσετε αυτήν την άδεια για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας.
Τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας αναλύουν το περιεχόμενό σας για να σας προσφέρουν εξατομικευμένες λειτουργίες προϊόντων, όπως αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται κατά την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση του περιεχομένου.
Το λογισμικό λήψης του Dikigoriko.gr μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα ενημερώσεις στη συσκευή σας όταν διατίθεται μια νέα έκδοση ή λειτουργία. Το Dikigoriko.gr σάς παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιου επιπέδου, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης και υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση του λογισμικού που σας παρέχεται από το Dikigoriko.gr στο πλαίσιο της Υπηρεσίας. Η εν λόγω άδεια έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για χρήση και απόλαυση των πλεονεκτημάτων της Υπηρεσίας, όπως παρέχονται από το Dikigoriko.gr και με τρόπο που επιτρέπεται από τους εν λόγω όρους. Δεν επιτρέπεται να προβείτε στην αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, την πώληση ή την εκμίσθωση οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας μας ή του συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού, αλλά ούτε και να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση ή να επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν η νομοθεσία απαγορεύει αυτούς τους περιορισμούς ή εάν διαθέτετε την έγγραφη άδειά μας.
Μέρος της Υπηρεσίας του Dikigoriko.gr ενδέχεται να είναι ένας ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε ρόλο εξυπηρετητή οι οποίοι σας παρέχονται και εγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις σας για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι οι παρεχώμενοι εξυπηρετητές αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία του Dikigoriko.gr και η παροχή τους σταματάει με την διακοπή της Υπηρεσίας. Επίσης, συμφωνείτε ότι θα δίνετε φυσική πρόσβαση στο προσωπικό του Dikigoriko.gr με σκοπό την ενημέρωση, αναβάθμηση, εγκατάσταση ή αφαίρεση των εξυπηρετητών. Οι εξυπηρετητές αυτοί είναι ιδιοκτησία του Dikigoriko.gr και μετά την λήξη της οφείλουν να επστραφούν από τον χρήστη της υπηρεσίας στον πάροχο.
Παρέχουμε την Υπηρεσία μας χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δυνατοτήτων και προσοχής και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σχετικά με την Υπηρεσία μας.
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ Dikigoriko.gr ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ. ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΩΣ ΕΧΕΙ”.
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
ΤΟ Dikigoriko.gr, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Dikigoriko.gr, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ή, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟ Dikigoriko.gr, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ.
Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας εκ μέρους μιας επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση αποδέχεται αυτούς τους όρους. Θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη και θα αποζημιώσει το Dikigoriko.gr και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτής έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή ενέργειας εγείρεται εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών ή εξαιτίας παράβασης των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες αντιδικίας και δικηγορικές αμοιβές.
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για την Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.
Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.
Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με το Dikigoriko.gr, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας.